OSCINT

Rezultate anticipate
Activităţile din proiect vor conduce la obţinerea unor rezultate cuantificabile, verificabile, între care:
• Setul de standarde ocupaţionale aferente grupului ţintă, realizate/revizuite/ armonizate, dupa caz.
• Setul de competenţe specifice societăţii cunoaşterii, necesare pregătirii persoanelor din grupul ţintă.
• Setul de metode, de tehnici şi instrumente de analiză şi software specializat, caracteristic societăţii cunoaşterii, relevant pentru formarea grupului ţintă.
• Curriculumul aferent modulului de formare a grupului ţintă.
• Modulul de formare profesională.
• Software suport pentru lucrul colaborativ (platforma de tip Content Management Software - CMS).
• Platforma CMS operaţională, dezvoltată şi adaptata cerinţelor specifice de formare a grupului ţintă.
• Bazele de date aferente CMS, operaţionale.
• Biblioteca virtuală aferentă, accesibilă grupului ţintă.
• Portalul web al proiectului.
• Centrul National de Resurse, operaţionalizat ca centru de formare.
• 7 centre regionale de formare (organizate în cele 7 Euroregiuni ale ţării), integrate în reţeua OSCINT.
• "Kit-ul formatorului" (40 buc.) şi "mapa cursantului" (100 buc.), conţinând toate materialele de lucru ale formatorilor şi cursanţilor.
• Setul de instrumente de evaluare şi certificare a competenţelor formatorilor.
• Minim 40 de formatori pregatiţi prin proiect.
• Minim 1200 de persoane din grupul ţinta, pregatite în 8 centre, în 30 sesiuni de formare, pentru 60 grupe de cursanţi.
• Capacitatea superioară de decizie performanta, în contextul descentralizarii administrative şi al dezvoltarii societaţii cunoaşterii.
• Materiale de informare, având ca obiectiv conştientizarea grupului ţintă cu privire la utilitatea şi importanţa metodelor şi instrumentelor societaţii cunoaşterii, atât pentru un management performant, cât şi pentru activitatea didactică curentă. 

Informaţii OSCINT

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro

Noutăţi

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS), a lansat programul de formare continuă ”OSCINT pentru Management Educaţional Preuniversitar”.
OSCINT în societatea cunoaşterii

OSCINT în societatea cunoaşterii - pliant 1

OSCINT în societatea cunoaşterii - pliant 2

Newsletter seria I.3 regional 2012
Newsletter seria I.2 regional 2012
Newsletter seria I.1 regional 2012
Newsletter seria a-V-a 2012
Newsletter seria a-IV-a 2012
Newsletter seria a-III-a 2012
Newsletter seria a-II-a 2012
Newsletter seria I 2011