OSCINT

Parteneriat

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" - beneficiar
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – partener
În contextul complex şi dificil al descentralizării, al reformei şi al dezvoltarii societăţii cunoaşterii, Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" (ANIMV), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), a elaborat şi implementează proiectul "Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu functii de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii - OSCINT 2009".
Parteneriatul dintre ANIMV şi MECTS a fost generat de nevoia introducerii metodelor şi instrumentelor specifice societaţii cunoaşterii, pentru îmbunătăţirea capacitaţii manageriale a personalului didactic cu functii de conducere, îndrumare şi control din cadrul MECTS şi din institutiile subordonate/coordonate, prin formare/perfecţionare adecvata, odată cu actualizarea cadrului metodologic necesar.
Proiectul propune, pentru prima oară în România, un program de transfer sistematic al unui know-how modern, caracteristic societăţii cunoaşterii, pentru formarea managerilor, menit să asigure competitivitatea sistemului de învaţamânt preuniversitar.
Prin implementarea proiectului OSCINT 2009, se raspunde prioritaţilor şi direcţiilor de dezvoltare pentru perioada 2008-2013, cuprinse în Raportul asupra stării sistemului naţional de învaţamânt al MECI, ce vizează îmbunătăţirea sistemului românesc de formare continuă, prin intermediul proiectelor finanţate din fonduri europene, educaţia pentru o dezvoltare durabilă, în sensul promovarii şi implementarii de noi concepte, viziuni, metode şi instrumente (Strategia UNECE pentru educaţia pentru dezvoltare durabila), precum şi introducerea temelor dezvoltării durabile în preocuparea managerilor de şcoală (Criterii de calitate ale şcolilor dezvoltarii durabile şi Cadrul naţional strategic de referinţa).
Descentralizarea sistemului de finanţare şi administrare a şcolilor (Legea nr. 354/2004) şi transformarea învaţamântului din perspectiva dezvoltării durabile nu se pot realiza în absenţa pregatirii manageriale corespunzatoare şi a accesului la informaţiile relevante. Din aceste punct de vedere, proiectul contribuie, atât la dezvoltarea competenţelor decizionale, prin obţinerea informaţiilor relevante, cât şi la valorificarea superioară a acestora, prin utilizarea adecvată a instrumentelor specifice societăţii cunoaşterii.
 

Informaţii OSCINT

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro

Noutăţi

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS), a lansat programul de formare continuă ”OSCINT pentru Management Educaţional Preuniversitar”.
OSCINT în societatea cunoaşterii

OSCINT în societatea cunoaşterii - pliant 1

OSCINT în societatea cunoaşterii - pliant 2

Newsletter seria I.3 regional 2012
Newsletter seria I.2 regional 2012
Newsletter seria I.1 regional 2012
Newsletter seria a-V-a 2012
Newsletter seria a-IV-a 2012
Newsletter seria a-III-a 2012
Newsletter seria a-II-a 2012
Newsletter seria I 2011