OSCINT

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL
Creşterea performanţei manageriale a personalului didactic cu functii de conducere, îndrumare şi control din cadrul MECTS şi din institutiile subordonate/coordonate, în vederea îmbunătăţirii procesului decizional în sistemul de învaţamânt preuniversitar, în contextul descentralizării administrative şi al dezvoltării societaţii cunoaşterii.
OBIECTIVE SPECIFICE
• Elaborarea/revizuirea şi armonizarea în contextul UE a noua standarde ocupaţionale, aferente grupului ţinta, pentru introducerea de noi competenţe, impuse de emergenţa societăţii cunoaşterii.
• Dezvoltarea si certificarea unui modul de formare a personalului din grupul ţinta, corespunzator noilor competenţe.
• Proiectarea şi operaţionalizarea Reţelei de Formare Naţionala OSCINT, cu un Centru Naţional de Resurse, certificat şi 7 centre regionale, integrând resursele centrale şi locale existente.
• Furnizarea de module de formare în centrul naţional şi centrele regionale, pentru minimum 1200 persoane din grupul ţintă eligibil.
• Diseminarea metodelor şi instrumentelor moderne pentru căutarea, identificarea, selectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din surse deschise, pentru creşterea performanţei managementului educaţional, în societatea cunoaşterii.
 

Informaţii OSCINT

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro

Noutăţi

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS), a lansat programul de formare continuă ”OSCINT pentru Management Educaţional Preuniversitar”.
OSCINT în societatea cunoaşterii

OSCINT în societatea cunoaşterii - pliant 1

OSCINT în societatea cunoaşterii - pliant 2

Newsletter seria I.3 regional 2012
Newsletter seria I.2 regional 2012
Newsletter seria I.1 regional 2012
Newsletter seria a-V-a 2012
Newsletter seria a-IV-a 2012
Newsletter seria a-III-a 2012
Newsletter seria a-II-a 2012
Newsletter seria I 2011