OSCINT

Activităţi

În principal, activităţile proiectului vizează:
• Analiza, elaborarea/revizuirea/armonizarea şi validarea, dupa caz, a unor Standarde Ocupaţionale, aferente grupului ţintă.
• Elaborarea şi acreditarea unui program de formare OSCINT.
• Înfiinţarea Reţelei Naţionale de Formare OSCINT, constituită din opt centre regionale, în fiecare dintre cele opt euroregiuni ale ţării.
• Pregatirea a 40 de experţi în formarea competenţelor OSCINT.
• Introducerea şi extinderea utilizarii TIC în activităţile de management şi planificare în învaţamântul preuniversitar, pentru obtinerea datelor relevante, interpretarea şi analiza acestora, având va finalitate producerea de noi informatii.
• Dezvoltarea şi implementarea conceptului de lucru colaborativ şi a soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunataţirea proceselor şi activităţilor educaţionale.
• Demersuri de planificare, monitorizare şi evaluare, precum şi de asigurare a calităţii şi managementul riscurilor, impuse de implementarea proiectului.
• Organizarea de evenimente pentru informarea, conştientizarea grupului ţintă, precum şi pentru valorificarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia.


 

Informaţii OSCINT

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro

Noutăţi

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS), a lansat programul de formare continuă ”OSCINT pentru Management Educaţional Preuniversitar”.
OSCINT în societatea cunoaşterii

OSCINT în societatea cunoaşterii - pliant 1

OSCINT în societatea cunoaşterii - pliant 2

Newsletter seria I.3 regional 2012
Newsletter seria I.2 regional 2012
Newsletter seria I.1 regional 2012
Newsletter seria a-V-a 2012
Newsletter seria a-IV-a 2012
Newsletter seria a-III-a 2012
Newsletter seria a-II-a 2012
Newsletter seria I 2011